Danh Mục
Doblons.io
Luyen Game Icon
Doblons.io
Doblons.io
Doblons.io
by Sidney de Vries

Doblons.io

Thổi bay tàu của người chơi khác trong Doblons.io! Trò chơi nhiều người chơi này thách thức bạn trở thành chỉ huy cuối cùng trong nước. Bạn có thể nâng cấp pháo bên cạnh và tốc độ trong trận chiến. Mua pháo xoay để tấn công từ mọi phía của tàu của bạn!

Bình Luận