Danh Mục
My Dolphin Show 7
Luyen Game Icon
My Dolphin Show 7
My Dolphin Show 7
My Dolphin Show 7
by

My Dolphin Show 7

Kiếm một số điểm hoàn hảo từ các giám khảo dưới nước trong My Dolphin Show 7! Là người huấn luyện, bạn sẽ dạy cá heo cách lao, nhảy và lật. Bạn có thể bắt cá trong mỗi vòng để có thêm điểm. Tìm hiểu các pha nguy hiểm mới để giành cúp!

Bình Luận