Danh Mục
Myfrog.io
Luyen Game Icon
Myfrog.io
Myfrog.io
Myfrog.io
by

Myfrog.io

Bơi trong ao và bẫy những người chơi khác! Trong Myfrog.io, bạn có thể ăn thức ăn để phát triển. Bạn phải tránh tất cả các bẫy khác để sống. Bạn càng lớn, bạn có thể di chuyển nhanh hơn. Thống trị toàn bộ ao!

Bình Luận