Danh Mục
Mythical Jewels
Luyen Game Icon
Mythical Jewels
Mythical Jewels
Mythical Jewels
by Tingly Games

Mythical Jewels

Xếp hàng các viên ngọc thần thoại để ghi điểm! Trò chơi Match 3 này có một loạt các phần thưởng bom. Bạn có thể tạo thành một mẫu L hoặc T để kiếm bom dòng. 5 viên đá quý liên tiếp tạo ra một quả bom màu. Bất kỳ nhóm lớn hơn 3 là giá trị thêm thời gian!

Bình Luận