Danh Mục
Poki Pyramid Solitaire
Luyen Game Icon
Poki Pyramid Solitaire
Poki Pyramid Solitaire
Poki Pyramid Solitaire
by

Poki Pyramid Solitaire

Hủy bỏ các cặp thẻ để xóa toàn bộ bộ bài! Trong Poki Pyramid Solitaire, mỗi cặp thẻ phải có giá trị bằng 13. Bạn có thể nhận từng vị vua bất cứ lúc nào. Sau khi bạn đi qua toàn bộ đống rút, vòng đấu sẽ kết thúc!

Bình Luận