Danh Mục
Star Wars Rebels: Strike Missions
Luyen Game Icon
Star Wars Rebels: Strike Missions
Star Wars Rebels: Strike Missions
Star Wars Rebels: Strike Missions
by Disney Interactive

Star Wars Rebels: Strike Missions

Chiến đấu chống lại một đội quân Stormtroopers và cứu tù nhân Rebel! Trong chương đầu tiên, bạn phải đột nhập vào tù. Kiểm soát Eztra và sử dụng đạn đặc biệt trên đường đến bể trẻ hóa. Vượt qua căn cứ Hoàng gia trong Star Wars Rebels: Strike Missions!

Bình Luận