Danh Mục
Tingly Pyramid Solitaire
Luyen Game Icon
Tingly Pyramid Solitaire
Tingly Pyramid Solitaire
Tingly Pyramid Solitaire
by

Tingly Pyramid Solitaire

Hình thành combo hai thẻ để xóa kim tự tháp! Trong trò chơi solitaire này, bạn phải tạo các cặp thẻ cộng tối đa 13. Bạn có thể chơi với 2, 3 hoặc 4 cọc. Ách thấp, và Vua đáng giá 13 điểm trong Tingly Pyramid Solitaire!

Bình Luận