Danh Mục
War in Space
Luyen Game Icon
War in Space
War in Space
War in Space
by

War in Space

Tham gia một đội phi công chiến đấu ngoài vũ trụ! Trò chơi hành động nhiều người chơi này thách thức bạn phá hủy căn cứ khổng lồ của đội kia. Bạn có thể thu thập kim loại phế liệu từ các tàu bị phá hủy để nâng cấp máy bay phản lực của bạn. Xem radar để tìm mục tiêu thiên thể của bạn trong War in Space!

Bình Luận