Danh Mục
Wormax.io
Luyen Game Icon
Wormax.io
Wormax.io
Wormax.io
by Elyland

Wormax.io

Trượt qua các côn trùng khác trong Wormax.io! Trò chơi rắn nhiều người chơi này dám cho bạn ăn quả cầu, vượt qua những người chơi khác và phát triển. Bạn có thể thu thập tên lửa đẩy trên bản đồ và mở khóa các kỹ năng đặc biệt. Tăng tốc giúp bạn tăng tốc và sức mạnh Ghost khiến bạn trở nên vô hình!

Chơi trên ứng dụng

Google Play Store Apple Store

Bình Luận