Danh Mục
3D City Racer
Luyen Game Icon
3D City Racer
3D City Racer
3D City Racer
by Adoluxgames

3D City Racer

Lái xe vào trung tâm thành phố trong 3D City Racer! Bạn có thể lái một chiếc Evo sedan, Fire GTO, GTX và Z66 cổ điển. Mỗi chiếc xe xử lý khác nhau. Sau khi vượt qua các tòa nhà chọc trời, cố gắng lái một chiếc xe buýt lớn. Bạn cũng có thể đua xe cảnh sát và taxi taxi!

Bình Luận