Danh Mục
Adventures of Indiara
Luyen Game Icon
Adventures of Indiara
Adventures of Indiara
Adventures of Indiara
by GamePix

Adventures of Indiara

Trong Adventures of Indiara của Walle, bạn điều khiển Indiara. Cô ấy là một nhà khảo cổ học trẻ tuổi đang ở trong một hang động tìm kiếm những hộp sọ bằng vàng. Đó là công việc của bạn để giúp cô ấy thu thập những hộp sọ này, cùng với đá quý và mã thông báo. Mặc dù vậy, bạn phải nhanh nhẹn, bởi vì cô ấy đang bị một tảng đá đuổi theo và hang động chứa đầy những cái bẫy nguy hiểm kiểu Indiana-Jones như những cái hố không đáy. Giờ đây, Adventures of Indiara đã được bỏ chặn trong HTML5. Chơi Adventures of Indiara miễn phí trên LuyenGame và xem liệu bạn có thể giúp cô ấy thoát khỏi hang động với tất cả các đồ tạo tác cô ấy tìm thấy trên đường đi không. Chơi Adventures of Indiara ngay bây giờ trên LuyenGame!

Bình Luận