Danh Mục
Apple Shooter
Luyen Game Icon
Apple Shooter
Apple Shooter
Apple Shooter
by

Apple Shooter

Bắn mũi tên mà không giết bạn của bạn! Tính toán góc và sức mạnh thích hợp, và cố gắng bắn xuyên qua một quả táo. Bạn sẽ di chuyển xa hơn trở lại với mỗi lần bắn thành công, vì vậy hãy cẩn thận! Nếu bạn bỏ lỡ quả táo và bắn bạn của bạn, trò chơi của bạn sẽ kết thúc!

Bình Luận