Danh Mục
Banjo Panda
Luyen Game Icon
Banjo Panda
Banjo Panda
Banjo Panda
by Y8

Banjo Panda

Một trò chơi thu thập vật lý theo chủ đề gấu trúc. Theo người xây dựng, họ sẽ giúp gấu trúc tiếp cận quả dứa. Một lần, bạn đã lấy quả dứa đưa nó vào hang. Thu thập dứa để mở khóa tiêu đề và các mặt hàng mới trong cửa hàng. #### Đặc trưng - Vật lý tuyệt vời, không có vòng nào là giống nhau. - Nhiều mặt hàng để làm cho gấu trúc của bạn độc đáo. - Thu thập dứa để mua các mặt hàng từ cửa hàng - Chơi trên máy tính bảng, không cần plugin. - Không có loài gặm nhấm thô, chỉ có động vật dễ thương. - Lấy cảm hứng từ Transformice hoặc TFM #### Nhà phát triển Trò chơi

Bình Luận