Danh Mục
Basket Champs
Luyen Game Icon
Basket Champs
Basket Champs
Basket Champs
by Ravalmatic

Basket Champs

Bắn hoop chống lại các quốc gia đối thủ! Trong Basket Champs, bạn sẽ thi đấu trong một giải đấu năm vòng. Trong trận đấu thứ hai, vòng xoay sẽ di chuyển lên xuống. Trong vòng thứ ba, rổ sẽ trôi về phía trước và ngược lại. Nếu bạn buộc, chuẩn bị cho một cuộc thi cái chết bất ngờ!

Bình Luận