Danh Mục
Battle SWAT vs Mercenary
Luyen Game Icon
Battle SWAT vs Mercenary
Battle SWAT vs Mercenary
Battle SWAT vs Mercenary
by Mentolatux

Battle SWAT vs Mercenary

Bắn lính và zombie trong Battle SWAT vs Mercenary! Trò chơi chiến tranh 3D này đưa bạn vào những cuộc chiến nhiều người chơi tàn khốc. Bạn có thể cạnh tranh trong bản đồ Shipment và KillHouse có hoặc không có mod zombie. Giết người với gần một chục khẩu súng trường và súng ngắn!

Bình Luận