Danh Mục
BattleRoyale.io
Luyen Game Icon
BattleRoyale.io
BattleRoyale.io
BattleRoyale.io
by Globorex

BattleRoyale.io

Hãy xem io-game Battle Royale mới này! Đây là trò chơi mới nhất trong thể loại được tiên phong bởi Fortnite của Epic Games. Chọn vị trí của bạn trên bản đồ và thu thập vũ khí bạn cần để bắn mọi người tránh đường. Mục tiêu của trò chơi được biết đến: Người đàn ông cuối cùng đứng là người chiến thắng và có thể ăn mừng chiến thắng!
Trong trò chơi battle royale này, bản đồ đầy thách thức và nó mang đến cho bạn cơ hội để trốn trong các góc tối để tấn công bất ngờ vào kẻ thù của bạn. Chúc vui vẻ!

Bình Luận