Danh Mục
Blocky Snakes
Luyen Game Icon
Blocky Snakes
Blocky Snakes
Blocky Snakes
by Beedo Games

Blocky Snakes

Blocky Snakes là trò chơi rắn nhiều người chơi trực tuyến được tạo bởi Beedo Games. Bạn phải ăn tất cả các loại kẹo trải trên bản đồ để ngày càng lớn hơn. Đảm bảo không đâm vào những con rắn khác nếu không bạn sẽ bị ăn thịt.

Blocky Snake có thể phát được cả trên máy tính để bàn và trên điện thoại di động của bạn.

Bình Luận