Danh Mục
Bob the Robber
Luyen Game Icon
Bob the Robber
Bob the Robber
Bob the Robber
by Flazm

Bob the Robber

Kéo ra khỏi vụ cướp và bỏ đi với phần thưởng lớn! Sử dụng các kỹ năng tàng hình của bạn để leo lên thang, lẻn qua hành lang và tránh các camera giám sát. Bạn cũng phải phá khóa cửa mở và tránh các camera giám sát trước khi lấy đồ. Xem ra cho bẫy và robot!

Bình Luận