Danh Mục
Bomber Friends
Luyen Game Icon
Bomber Friends
Bomber Friends
Bomber Friends
by Hyperkani

Bomber Friends

Thả bom để nổ tung mọi người chơi khác! Trò chơi chiến lược này đưa bạn chống lại lũ Orc bị nguyền rủa. Một số chất nổ sẽ xóa toàn bộ các lĩnh vực. Sau khi trồng chất nổ, bạn phải chạy đến nơi an toàn. Đừng nhặt những hộp sọ bị nguyền rủa trong Bomber Friends!

Bình Luận