Danh Mục
Bubbles Shooter
Luyen Game Icon
Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
by Y8

Bubbles Shooter

Bubble Shooter là một bản sao của trò chơi arcade cổ điển có tên Puzzle Bobble từ năm 1994. Một số phiên bản nhất định có vật lý hoàn hảo và cảm thấy bổ ích khi tạo ra các trận đấu. Các bong bóng phù hợp sẽ bật và không gian trống cho nhiều trận đấu bóng bắn súng diễn ra.

Bình Luận