Danh Mục
Bubbleshooter
Luyen Game Icon
Bubbleshooter
Bubbleshooter
Bubbleshooter
by Playtouch

Bubbleshooter

Bubbledhooter là một trong những trò chơi cổ điển đã có sẵn cho máy tính để bàn và thiết bị di động kể từ đó. Trong Bubbledhooter, mục tiêu của bạn là bắn bong bóng và làm cho chúng biến mất. Các bong bóng sẽ biến mất khi bạn đã thu thập ba hoặc nhiều hơn trong một bó.

Bình Luận