BuildRoyale.io

Phát triển bởi Mathew Matakovic

Build Royale là webgame 2D sinh tồn hấp dẫn. Tương tự như Fortnite, Build Royale cho phép người chơi thu thập các nguyên liệu và tạo nên các công trình, bức tường. Người chơi có thể tự xây nên những bức tường cơ bản để đảm bảo an toàn khi bị bắn bất ngờ.

Bình luận về trò chơi này