Danh Mục
Burnout Drift: Hilltop
Luyen Game Icon
Burnout Drift: Hilltop
Burnout Drift: Hilltop
Burnout Drift: Hilltop
by BoneCracker Games

Burnout Drift: Hilltop

Screech băng qua những ngọn núi trong Burnout Drift: Hilltop! Trò chơi xe hơi 3D này cho phép bạn đi tàu tại Rocky Pass, Ridge và Winter Pass. Bạn phải đạp bàn đạp ga, quay bánh xe và đốt cao su để ghi điểm. Điều chỉnh hệ thống treo xe của bạn để kiểm soát tốt hơn!

Bình Luận