Danh Mục
Catch the Ball 2
Luyen Game Icon
Catch the Ball 2
Catch the Ball 2
Catch the Ball 2
by Y8

Catch the Ball 2

Có người phải bỏ bóng vào cốc! Vẽ các đường trên màn hình để tạo đường dẫn cho quả bóng nhảy. Cố gắng làm cho nó đi vào cốc và thu thập tất cả các ngôi sao. Hãy cẩn thận, để nó không nhảy ra khỏi màn hình! Chúc vui vẻ!

Bình Luận