Danh Mục
ChainReaction
Luyen Game Icon
ChainReaction
ChainReaction
ChainReaction
by

ChainReaction

Tạo một nhóm phát triển của các quả bóng màu! ChainReaction thách thức bạn chọn những địa điểm tốt nhất để kiếm điểm. Trong vòng đầu tiên, bạn phải kết nối 10 quả bóng với 3 lần khởi động. Đợi thời điểm thích hợp và bắt đầu một chuỗi sự kiện không thể ngăn cản!

Bình Luận