Danh Mục
Color Blocks
Luyen Game Icon
Color Blocks
Color Blocks
Color Blocks
by GamePix

Color Blocks

Kéo các khối và điền vào các lưới trong Khối màu. Bạn sẽ bắt đầu với một lưới trống và ba khối để thêm vào nó. Khi bạn đặt xong chúng, ba cái khác sẽ xuất hiện. Lập kế hoạch chiến lược của bạn, bởi vì một phần của lưới sẽ xóa khi bạn nhận được một cột hoặc hàng đầy đủ, nhưng bạn cần cẩn thận để không để lại các khoảng trống. Bạn có thể chơi trong bao lâu trước khi bạn có thể đặt một khối? Color Blocks rất dễ chơi và gây nghiện cao. Hiện tại, nó đã được bỏ chặn trong HTML5 và bạn có thể chơi miễn phí trên LuyenGame. Chơi Khối màu ngay bây giờ trên LuyenGame!

Bình Luận