Danh Mục
Connect 4
Luyen Game Icon
Connect 4
Connect 4
Connect 4
by Codethislab

Connect 4

Thả các đĩa vào các khe và kết nối 4 để ghi điểm! Trò chơi hai người chơi cổ điển này cho phép bạn cạnh tranh với bạn bè hoặc máy tính. Mục tiêu của bạn là tạo thành một dòng gồm bốn mảnh phù hợp. Chơi như đội đỏ hoặc vàng!

Bình Luận