Danh Mục
Cookin' Truck
Luyen Game Icon
Cookin' Truck
Cookin' Truck
Cookin' Truck
by Spirkop

Cookin' Truck

Cookin 'Truck là một trò chơi quản lý nấu ăn được tạo bởi Spirkop. Bạn đã bao giờ muốn chạy xe tải thực phẩm của riêng bạn? Vậy thì Cookin 'Truck là trò chơi dành cho bạn! Dự trữ xe tải của bạn và thêm công thức nấu ăn để thu hút càng nhiều khách hàng và bán hàng càng tốt. Nhưng hãy cẩn thận! Bạn sẽ cần quản lý thực phẩm, tiền mặt và thời gian một cách khôn ngoan. Giữ mọi người quay lại để biết thêm và bạn sẽ tiếp tục kinh doanh! Quản lý kho của bạn và ngày nấu ăn của bạn có thể kết thúc!


Điều khiển:

Chuột - Nhấp để chơi


Giới thiệu về người tạo:

Cookin 'Truck được tạo bởi Spirkop có trụ sở tại Pháp.  

Bình Luận