Danh Mục
Creatur.io
Luyen Game Icon
Creatur.io
Creatur.io
Creatur.io
by Lemon Wedge

Creatur.io

Lén lút với các động vật khác trong Creatur.io! Trò chơi nhiều người chơi này dám cho bạn tấn công mọi sinh vật có lông. Trong Creatur io, bạn có thể phát triển kỹ năng của mình. Nhanh nhẹn cho phép bạn thực hiện các động tác đặc biệt. Kích hoạt kỹ năng Sprint để chạy trốn và sống sót trong Creaturio!

Bình Luận