Danh Mục
Crowded City (Crowd City IO)
Luyen Game Icon
Crowded City (Crowd City IO)
Crowded City (Crowd City IO)
Crowded City (Crowd City IO)
by

Crowded City (Crowd City IO)

Crowded City là một trò chơi về một thành phố đầy những người trống. Bạn phải chuyển đổi chúng thành màu của riêng bạn và tạo thành nhóm lớn nhất. Nếu bạn gặp các nhóm khác nhỏ hơn, bạn có thể chuyển đổi chúng để tham gia nhóm của mình! Cuối cùng, bạn muốn có một nhóm lớn nhất, hãy cẩn thận rằng bạn không được chuyển đổi sang màu của người khác ...
Điều khiển:
Đi bộ xung quanh - Con trỏ / Nhấp chuột

Bình Luận