Danh Mục
CS 1.6
Luyen Game Icon
CS 1.6
CS 1.6
CS 1.6
by cs-online

CS 1.6

  • W,A,S,D để di chuyển
  • < > để mua đạn
  • B + số gì đó để mua súng
  • R là nạp đạn
  • M chuyển giữa Cảnh sát và Khủng bố
  • Chuột trái phải để bắn và nhắm

Bình Luận