Danh Mục
Cut The Rope Experiments
Luyen Game Icon
Cut The Rope Experiments
Cut The Rope Experiments
Cut The Rope Experiments
by ZeptoLab

Cut The Rope Experiments

Sử dụng sức mạnh của khoa học để nuôi một con quái vật đáng yêu! Trong Cut the Rope: Experiment, bạn có thể kích hoạt các siêu năng lực khác nhau. Ăn tất cả các loại kẹo ở các bước dính, Thời gian tắm và Ant Hill. Nhà khoa học sẽ giúp bạn chiến thắng!

Bình Luận