Danh Mục
Cut The Rope: Time Travel
Luyen Game Icon
Cut The Rope: Time Travel
Cut The Rope: Time Travel
Cut The Rope: Time Travel
by ZeptoLab

Cut The Rope: Time Travel

Nuôi Om Noms từ các giai đoạn lịch sử khác nhau! Cut the Rope: Time Travel thách thức bạn lấp đầy các nhân vật màu xanh lá cây bằng kẹo. Bạn có thể chơi trong Thời kỳ đồ đá, Cách mạng công nghiệp và Thời đại vũ trường. Sử dụng đệm whoopee, nam châm và tên lửa để có được mọi điều trị!

Bình Luận