Danh Mục
Cute Camryn Nose Treatment
Luyen Game Icon
Cute Camryn Nose Treatment
Cute Camryn Nose Treatment
Cute Camryn Nose Treatment
by Y8

Cute Camryn Nose Treatment

Camryn bị nhiễm trùng mũi. Bạn sẽ cần làm sạch vi khuẩn và sử dụng chất khử trùng nhẹ nhàng để ngăn ngừa vi khuẩn phát triển nhiều hơn. Bạn cũng tìm thấy boogers và những thứ khác phải được loại bỏ. Lưu ý: Trò chơi này là để giải trí và không thay thế cho đào tạo y tế. Chúng tôi khuyến khích giáo dục nhiều hơn nếu bạn thích các trò chơi y tế mô phỏng.

Bình Luận