Danh Mục
Diggerz.io
Luyen Game Icon
Diggerz.io
Diggerz.io
Diggerz.io
by Coaster Labs

Diggerz.io

Diggerz.io là một trò chơi Battle Royale 2D. Bạn có thể đào theo cách của mình xung quanh một bản đồ để tiêu diệt đối thủ hoặc bạn có thể xây dựng phòng thủ lớn và để chúng đến với bạn. Diggerz.io nhắc rất nhiều về Worms-serie cổ điển của Đội17.

Cách chơi:

Di chuyển - WASD
Nhắm / Bắn - con trỏ / nhấp vào
Thu phóng - cuộn lên / xuống
Chọn vũ khí của bạn ở dưới cùng của màn hình

Giới thiệu về người tạo:

Diggerz.io được tạo bởi Coaster Labs.

Bình Luận