Danh Mục
Doodle Creatures
Luyen Game Icon
Doodle Creatures
Doodle Creatures
Doodle Creatures
by GamePix

Doodle Creatures

Trong Doodle Creatures, người chơi đóng vai một nhà khoa học điên rồ, ghép các con vật lại với nhau để tạo ra tất cả các giống lai kỳ lạ. Bạn sẽ quét DNA và kết hợp nó vào DNA của các động vật khác. Trích xuất gen ‘bơi từ một con cá và ghép nó vào một con chuột đồng để tạo ra một con chuột đồng có thể bơi: một con hải ly! Vâng, chúng tôi biết rằng giáo viên khoa học của bạn có thể sẽ tròn mắt nếu họ nghe về điều này - nhưng trò chơi này không phải là về khoa học thực sự, nó nói về sự giả mạo gen kỳ lạ và lập dị! Có rất nhiều kết hợp để mở khóa, vì vậy đừng trì hoãn: quét, mua nâng cấp và tìm những siêu thú khó nắm bắt đó! Chơi sinh vật Doodle ngay bây giờ trên LuyenGame!

Chơi trên ứng dụng

Google Play Store Apple Store

Bình Luận