Danh Mục
Drip Drop
Luyen Game Icon
Drip Drop
Drip Drop
Drip Drop
by GamePix

Drip Drop

Drip Drop là một trò chơi kiểm tra cảm giác cân bằng của bạn. Sử dụng ngón tay của bạn (hoặc chuột) để trượt nền tảng từ trái sang phải. Khi bạn làm điều này, bạn sẽ cần giữ cho quả bóng cân bằng trên nền tảng và tránh mưa rơi cùng một lúc. Bạn càng kéo dài trước khi thả bóng, điểm số của bạn càng cao! Đây là một trong những trò chơi trở nên căng thẳng hơn khi bạn chơi nó lâu hơn - và nó sẽ làm giảm sự tập trung của bạn miễn là bạn chơi nó. Theo nghĩa này, nó giống như một loại thiền, ngoại trừ với những hạt mưa rơi. Donith thực hiện bất kỳ chuyển động đột ngột!

Bình Luận