Danh Mục
Duck Life 3
Luyen Game Icon
Duck Life 3
Duck Life 3
Duck Life 3
by Wix Games

Duck Life 3

Nuôi vịt biến đổi gen để đua trong các cuộc thi! Đầu tiên, bạn sẽ chọn một quả trứng. Mỗi con vịt bắt đầu với các kỹ năng chạy, bơi, leo trèo và bay độc đáo. Cạnh tranh trong các giải đấu nghiệp dư, tiên tiến và chuyên nghiệp. Huấn luyện trước mỗi cuộc đua để đảm bảo chiến thắng nhanh chóng!

Bình Luận