Ducklings.io

Phát triển bởi Pelican Party

Ducklings là một trò chơi dễ thương, trong đó bạn là một con vịt nhặt những chú vịt con bị lạc khỏi ao. Bạn bơi xung quanh để thu thập nhiều vịt con bị lạc để mang chúng đến tổ của bạn một cách an toàn. Tuy nhiên, vì bạn không phải là con vịt bố mẹ duy nhất trong ao; những con vịt khác sẽ cố gắng đánh cắp vịt con của bạn khỏi bạn.

Đối với mỗi con vịt con mà bạn cứu, bạn sẽ được nhâp cấp lên cấp độ tiếp theo. Bạn sẽ hoàn thành trò chơi sau cấp 400! Hãy chắc chắn tránh những con vịt khác và bảo vệ vịt con của bạn tốt nhất có thể. Ngoài ra, hãy chú ý đến những chiếc thuyền máy trong ao, vì chúng sẽ đâm vào bạn.

Bình luận về trò chơi này