Danh Mục
EvoWars.io
Luyen Game Icon
EvoWars.io
EvoWars.io
EvoWars.io
by Night Steed Games

EvoWars.io

Chiến đấu, tiêu diệt và phát triển trong EvoWars.io! Bạn sẽ bắt đầu chiến đấu như một người thượng cổ thời tiền sử. Bludgeon kẻ thù của bạn để tăng cấp và có được vũ khí tốt hơn. Trong EvoWarsio, những người chơi tiến hóa nhất là mạnh nhất. Trở thành một con thú không thể ngăn cản trong EvoWars io!

Bình Luận