Danh Mục
Fireboy and Watergirl
Luyen Game Icon
Fireboy and Watergirl
Fireboy and Watergirl
Fireboy and Watergirl
by Oslo Albet

Fireboy and Watergirl

Fireboy và Watergirl là một trò chơi trực tuyến nơi bạn chơi hai nhân vật trong chế độ đội và phải thoát khỏi một ngôi đền bí ẩn. Trong phiên bản đầu tiên "Đền rừng" này, bạn phải thoát khỏi các cấp rừng nguy hiểm. Bạn phải tránh trộn lẫn các yếu tố với nhau và tránh xa bùn xanh. Sử dụng tinh thần đồng đội để hướng dẫn từng nhân vật qua mọi cấp độ. Nhấn cần gạt, kích hoạt các công tắc và làm việc cùng nhau để tiến lên!

Sê-ri Fireboy và Watergirl bao gồm: Fireboy và Watergirl 2 (The Light Đền thờ) , Fireboy và Watergirl 3 (Đền băng) , Fireboy and Watergirl 4 (The Crystal Temple) Fireboy và Watergirl 5 (Yếu tố) .

Bình Luận