Danh Mục
Fireboy and Watergirl 3
Luyen Game Icon
Fireboy and Watergirl 3
Fireboy and Watergirl 3
Fireboy and Watergirl 3
by Oslo Albet

Fireboy and Watergirl 3

Chinh phục cấp độ lửa và băng trong Fireboy và Watergirl 3! Giúp các nhân vật đối diện làm việc cùng nhau để đi qua các nền tảng nguy hiểm. Fireboy phải tránh nước và Watergirl sẽ chết trong dung nham. Sử dụng sức mạnh đặc biệt để dọn đường an toàn và thoát khỏi Ice Temple!

Bình Luận