Danh Mục
Fireboy and Watergirl 5
Luyen Game Icon
Fireboy and Watergirl 5
Fireboy and Watergirl 5
Fireboy and Watergirl 5
by Oslo Albet

Fireboy and Watergirl 5

Giải quyết các câu đố nền tảng kép và thu thập bộ nhớ cache của đá quý trong Fireboy và Watergirl 5! Sử dụng nước và ngọn lửa để bảo vệ nhân vật của bạn chống lại nguy hiểm. Bạn có thể kích hoạt các nền tảng ẩn và mở các lối đi bí mật trong khi khám phá từng cấp độ. Coi chừng trộn các yếu tố!

Chơi trên ứng dụng

Google Play Store Apple Store

Bình Luận