Danh Mục
Flappy Bird
Luyen Game Icon
Flappy Bird
Flappy Bird
Flappy Bird
by .GEARS

Flappy Bird

Bay qua các đường ống mà không bị rơi! Trò chơi arcade cực kỳ gây nghiện này đã tạo ra một cơn sốt Flappy Bird trên toàn thế giới. Bạn phải phản ứng nhanh để lướt qua từng bộ ống. Thời gian mỗi lần di chuyển hoàn hảo để tiếp tục bay và thiết lập một số điểm cao!

Bình Luận