Danh Mục
Freecell
Luyen Game Icon
Freecell
Freecell
Freecell
by

Freecell

Sắp xếp các thẻ từ Ace đến King! Phiên bản FreeCell này cho phép bạn chọn xem bạn có thể hoàn tác mọi di chuyển bạn thực hiện hay không. Mục tiêu là sắp xếp tất cả các thẻ trong mỗi bộ đồ. Thay đổi bộ bài của bạn cho tác phẩm nghệ thuật đẹp!

Bình Luận