Danh Mục
Freecell Solitaire
Luyen Game Icon
Freecell Solitaire
Freecell Solitaire
Freecell Solitaire
by

Freecell Solitaire

Sắp xếp toàn bộ bộ bài mà không bị kẹt! Freecell Solitaire thách thức bạn tách từng bộ đồ và sắp xếp các giá trị từ Ace đến King. Bạn có thể sử dụng các cọc tableau để di chuyển thẻ. Nếu bạn mắc lỗi, có 3 lần hoàn tác mỗi trò chơi!

Bình Luận