Danh Mục
Froggee
Luyen Game Icon
Froggee
Froggee
Froggee
by GamePix

Froggee

Trò chơi nhảy mạo hiểm này cho phép bạn điều khiển Froggee khi anh nhảy từ ao này sang ao khác để tìm kiếm thức ăn. Bạn cần thời gian để nhảy đến mức hoàn hảo, bởi vì mỗi ao đang quay tròn trong không khí. Nếu bạn nhầm bước nhảy của mình, bạn sẽ khiến Froggee bay sai hướng và anh ta sẽ ngã xuống đất! Thời gian nhảy của bạn vừa phải và lưỡi của anh ấy sẽ bay ra khỏi miệng và dính vào miếng đệm. Đồ họa trong trò chơi này là hàng đầu và bạn sẽ nghiện trò chơi ngay lập tức. Bạn có thể có một vài lượt chơi chỉ trong một phút hoặc lâu hơn, nhưng bạn sẽ muốn chơi Froggee hết lần này đến lần khác để hoàn thiện các kỹ năng của mình. Chơi Froggee ngay bây giờ trên LuyenGame!

Bình Luận