Danh Mục
Gartic.io
Luyen Game Icon
Gartic.io
Gartic.io
Gartic.io
by

Gartic.io

Vẽ từ bí mật trong Gartic.io! Trò chơi tư duy này cho phép bạn chơi với tối đa 49 nghệ sĩ khác. Khi đến lượt của bạn, bạn có thể sử dụng nhiều màu sắc khác nhau trong bức tranh của mình. Chọn một danh mục, chẳng hạn như động vật, thực phẩm hoặc công việc!

Bình Luận