Danh Mục
Go Chicken Go
Luyen Game Icon
Go Chicken Go
Go Chicken Go
Go Chicken Go
by GamePix

Go Chicken Go

Bạn đã có những gì nó cần để dẫn dắt một nhóm gà trang trại trốn thoát qua một con đường và tự do? Rất nhiều trò đùa gà cổ điển bắt đầu với ‘Tại sao con gà lại băng qua đường? Tránh xe tải và xe hơi, đưa chúng qua một con sông và điều hướng ba làn đường giao thông cuối cùng, để đưa chúng đến một mảng cỏ xanh để gọi riêng. Mặc dù được cảnh báo, nếu bạn không giữ chúng an toàn, màn hình của bạn sẽ bị vấy máu! Không phải là một cho những người yếu tim, hoặc trẻ em! Chơi Go Chicken Go ngay trên LuyenGame!

Bình Luận