Danh Mục
Gold Digger FRVR
Luyen Game Icon
Gold Digger FRVR
Gold Digger FRVR
Gold Digger FRVR
by FRVR Games

Gold Digger FRVR

Gold Digger FRVR là một trò chơi phiêu lưu 2D của FRVR Games. Bạn là một người khai thác với một cái xẻng và bạn đang khám phá thế giới dưới lòng đất. Di chuyển qua bùn, đất và đá, bạn có thể thu tiền để cải thiện kỹ năng của mình và mua các công cụ tốt hơn. Trò chơi là một cuộc phiêu lưu đang diễn ra, trong đó bạn có thể cải thiện nhân vật của mình từng bước một.

Cách chơi:

Đi bộ xung quanh với người khai thác để thu thập càng nhiều vàng càng tốt.

Giới thiệu về người tạo:

Trò chơi FRVR nổi tiếng với các trò chơi trên Facebook của họ, chẳng hạn như Bóng rổ FRVR . Bây giờ họ cũng đã tạo ra trò chơi phiêu lưu này.

Bình Luận